Brugeraftale

Denne aftale blev oprindeligt skrevet på dansk. I det omfang, at en oversat version af denne aftale ikke stemmer overens med den danske version, har den danske version forrang.

user agreement

Brugeraftale om rettigheder og ansvar

Denne brugeraftale om rettigheder og ansvar ("erklæring", "vilkår" eller "Brugeraftale") indeholder vores tjenestevilkår, som regulerer relationen til vores brugere og andre, der interagerer med NewBanking, samt NewBanking-brands, -produkter og -tjenester, kaldet "NewBanking-tjenester" eller "tjenester". Ved at bruge eller tilgå NewBanking-tjenesterne accepterer du denne brugeraftale, som til enhver tid kan opdateres i henhold til afsnit 13 nedenfor. Derudover vil du til sidst i dette dokument finde hjælp til at forstå, hvordan NewBanking fungerer.

1. Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er meget vigtig for os. Vi har udviklet vores privatlivspolitik for at fremlægge vigtige oplysninger om, hvordan du kan bruge NewBanking til at dele dine informationer med andre, og hvordan vi indsamler og muligvis bruger dit indhold og dine oplysninger. Du opfordres til at læse privatlivspolitikken og til at bruge den til at foretage velovervejede beslutninger.

2. Deling af dit indhold og dine oplysninger

Du ejer alt det indhold og alle de oplysninger, du deler med NewBanking og tredjeparter, og du kan bestemme, hvordan indholdet og oplysningerne skal deles. Derudover:

På NewBanking’s platform er det muligt for dig at dele dine oplysninger med forskellige tredjeparter (fx virksomheder). Det er muligt for dig at administrere disse forhold under din konto på www.NewBanking.com.

Give tilladelse (adgang) til deling: Når du vælger at dele dine oplysninger og indhold med en tredjepart, giver du tilladelse (adgang) til at tredjeparten kan benytte disse. Denne tilladelse er gyldig så længe du ikke vælger at tilbagetrække den, at tidsbegrænsningen ikke udløber eller aftalen for deling er tilendebragt. NewBanking vil, efter eksplicit adgang fra dig, give 3. tredjepart adgang til dine personlige oplysninger, herunder adgang til de specifikke dokumenter brugt til verificeringen af din identitet. NewBanking anbefaler tredjeparten af dokumenterne til ikke at lokalt gemme de specifikke dokumenter, men NewBanking kan ikke stilles til ansvar for tredjepartens eventuelle håndtering eller lokale opbevaring af dokumenterne. Dette er udelukkende tredjepartens ansvar, som du gav tilladelse til at se og benytte dine oplysninger og dit indhold.

Tilbagetrække adgang til deling: Når du vælger at tilbagetrække en adgang, vil NewBanking informere tredjeparterne om dette og anmode dem stoppe med at bruge og slette dine oplysninger og dit indhold. NewBanking kan ikke stilles til ansvar for om tredjeparten derefter sletter dine informationer, dette ansvar ligger udelukkende hos tredjeparten. I tilfælde af tilbagetrukket adgang, vil NewBanking lukke for tredjepartens adgang til dine informationer. Lovgivning (som f.eks. Hvidvaskningslovgivningen) kan i visse tilfælde påkræve at tredjeparter og NewBanking bibeholder adgang til dine informationer i en forlænget periode. NewBanking og tredjeparter vil kun bibeholde dine informationer så længe det er påkrævet af lovgivning eller regulering. I tilfælde af tilbagetrukket adgang til én eller flere specifikke tredjeparter vil NewBanking stadig have adgang til dine personlige informationer. Tilbagetrukket adgang til en tredjepart vil ikke have indflydelse på dit forhold til NewBanking.

Tilbagetrække adgang til NewBanking: Hvis du ønsker at tilbagetrække NewBankings adgang til dine informationer, bliver du nødt til at lukke hele din NewBanking konto. NewBankings platform kan ikke fungere uden adgang til at se og benytte dine oplysninger og det indhold du deler på vores platform. Lukning af din NewBanking konto vil også medføre at du tilbagetrækker adgange for alle tredjeparter på NewBankings platform. Du skal være opmærksom på at dette kan have seriøse konsekvenser for dine forhold til tredjeparterne.

3. Sikkerhed

Vi gør vores bedste for at holde NewBanking sikker, men vi kan ikke give nogen garantier. Vi har brug for din hjælp til at holde NewBanking sikker, hvilket indebærer, at du overholder følgende:

 • Du vil ikke overføre vira eller anden ondsindet kode.
 • Du vil ikke anmode om en andens loginoplysninger eller åbne en andens konto.
 • Du vil ikke bruge NewBanking til at gøre noget ulovligt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende.
 • Du vil ikke gøre noget, der vil kunne ødelægge, overbelaste eller svække NewBankings funktionsmåde eller udseende, herunder angribe tjenesten eller forstyrre visning af sider eller anden NewBanking-funktionalitet.
 • Du vil ikke fremme eller opmuntre til overtrædelse af denne brugeraftale eller vores politikker.

4. Registrering og kontosikkerhed

NewBanking-brugere oplyser deres rigtige navne og oplysninger, og vi har brug for din hjælp, for at det skal forblive sådan. Her er nogle af dine forpligtelser over for os i forhold til registrering og opretholdelse af sikkerheden på din konto:

 • Du vil ikke angive nogen forkerte personlige oplysninger på NewBanking eller oprette en konto for andre end dig selv.
 • Du vil ikke oprette mere end én personlig konto.
 • Hvis vi deaktiverer din konto, vil du ikke oprette en anden uden vores tilladelse.
 • Du vil ikke bruge NewBanking, hvis du er under 16 år.
 • Du vil holde dine kontaktoplysninger opdaterede.
 • Du vil ikke dele din adgangskode (eller, for udviklere, din hemmelige nøgle), give andre adgang til din konto eller gøre noget som helst, der kan sætte din kontos sikkerhed på spil.

5. Beskyttelse af andre personers rettigheder

Vi respekterer andre personers rettigheder og forventer, at du gør det samme.

 • Du må ikke foretage nogen handling på NewBanking, der krænker eller overtræder andres rettigheder eller på anden vis overtræder loven.
 • Vi kan fjerne alt indhold eller alle oplysninger, du slår op på NewBanking, hvis vi mener, at indholdet eller oplysningerne overtræder denne brugeraftale eller vores politikker.
 • Du må ikke benytte andres id-dokumenter eller følsomme økonomiske oplysninger op på NewBanking.

6. Særlige bestemmelser, der gælder for software

Hvis du downloader eller bruger vores software, f.eks. et separat softwareprodukt, en app eller et browserplugin, erklærer du dig indforstået med, at programmet til enhver tid kan hente og installere opgraderinger, opdateringer og ekstra funktioner fra os for at forbedre og videreudvikle softwaren.

Du må ikke modificere, skabe afledt arbejde af, dekompilere eller på anden vis forsøge at udtrække kildekode fra os, medmindre du har fået tilladelse hertil med en open source-licens, eller vi giver dig en skriftlig tilladelse.

7. Ændringer

Du bliver informeret, før vi foretager ændringer i disse vilkår, og du får mulighed for at gennemse og kommentere de ændrede vilkår, før du fortsætter med at bruge vores tjenester.

Hvis vi foretager ændringer i politikker, retningslinjer eller andre vilkår, der er refereret til eller medtaget i denne brugeraftale, kan vi give meddelelse herom på NewBanking.com.

Din fortsatte brug af NewBanking-tjenesterne efter ændringer i vores vilkår, politikker eller retningslinjer betragtes som din accept af vores ændrede vilkår, politikker eller retningslinjer.

8. Ophør

Hvis du overtræder denne brugeraftales ånd og indhold eller på anden vis skaber risiko eller mulig juridisk eksponering for os, kan vi forhindre dig i at anvende hele eller dele af NewBanking. Vi vil meddele dig det via e-mail eller næste gang, du forsøger at få adgang til din konto. Du kan også til enhver tid slette din konto eller deaktivere din applikation.

9. Tvister

Alle sager, søgsmålsgrundlag eller tvister (krav), du måtte have med os, og som er opstået i forbindelse med denne brugeraftale eller NewBanking, kan kun afgøres i Danmark, og du accepterer at underlægge dig jurisdiktionen for disse domstole for at gå rettens vej med sådanne krav. Lovgivningen i Danmark regulerer denne brugeraftale såvel som enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og os, uanset konflikt mellem lovbestemmelser.

Hvis der er nogen, der kommer med et krav mod os, der er relateret til dine handlinger, dit indhold eller dine oplysninger på NewBanking, skal du hæfte for dette og holde os skadesløse i forhold til alle skadeserstatninger, tab eller udgifter af enhver art (herunder sagsomkostninger), der er relateret til et sådant krav. Selvom vi angiver regler for brugeropførsel, kan vi ikke kontrollere eller bestemme brugeres handlinger på NewBanking, og vi er ikke ansvarlige for det indhold eller de oplysninger, brugerne overfører eller deler på NewBanking. Vi er ikke ansvarlige for NewBanking-brugernes adfærd, hverken online eller offline.

Vi forsøger at holde NewBanking kørende, fejlfri og sikker, men du bruger den på egen risiko. Vi leverer NewBanking, som den er og forefindes, uden nogen direkte eller indirekte garantier, herunder, men ikke begrænset til, indirekte garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkende natur. Vi garanterer ikke, at NewBanking altid vil være sikker og fejlfri, eller at NewBanking altid vil fungere uden afbrydelser, forsinkelser eller fejl. NewBanking er ikke ansvarlig for handlinger, indhold, oplysninger eller data fra tredjeparter, og du friholder os, vores bestyrelse, funktionærer, ansatte og agenter for ethvert krav og enhver skade, kendt eller ukendt, der måtte opstå I forbindelse med et krav, du har mod sådanne tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige over for dig I forbindelse med tabt fortjeneste eller andre følger heraf, særligt indirekte eller hændelige skader, der opstår ud af eller I forbindelse med denne brugeraftale eller NewBanking, selv hvis vi er blevet advaret om risikoen for sådanne skader. Vores samlede erstatningsansvar, der opstår I forbindelse med denne brugeraftale eller NewBanking, vil ikke overstige ettusinde kroner (1000 dkk) eller det beløb, du har betalt os I de seneste tolv måneder. Gældende lov tillader muligvis ikke begrænsning eller udelukkelse af erstatningsansvar eller ansvar for indirekte tab eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. I sådanne tilfælde vil NewBankings erstatningsansvar begrænses I så vid udstrækning, det er tilladt af gældende lov.

10. Særlige bestemmelser, der gælder for brugere uden for Europa

Vi bestræber os på at skabe en global organisation med enslydende regler for alle, men vi bestræber os også på at overholde lokal lovgivning. Følgende bestemmelser gælder for brugere og ikke-brugere, der interagerer med NewBanking uden for Europa:

 • Du accepterer at have dine personlige oplysninger overført til og behandlet i Europa.
 • Du vil ikke bruge NewBanking, hvis du har forbud mod at modtage produkter, tjenester eller software, der stammer fra Europa.

11. Definitioner

Med "NewBanking" eller "NewBanking-tjenester" mener vi de funktioner og tjenester, vi gør tilgængelige, herunder via (a) vores website på www.NewBanking.com og ethvert andet NewBanking-brandet website eller fællesbrandede websites (herunder underdomæner, internationale versioner, widgets og mobilversioner), (b) vores platform, (c) andre medier, brands, produkter, tjenester, software, enheder eller netværk, der findes nu eller senere. NewBanking forbeholder sig retten til efter eget skøn at angive, at visse af vores brands, produkter eller tjenester er underlagt separate vilkår og ikke denne brugeraftale om rettigheder og ansvar.

Med "platform" mener vi et sæt API’er og tjenester (f.eks. indhold), der giver andre, herunder applikationsudviklere og websiteoperatører, mulighed for at benytte data fra NewBanking med slutbrugerens samtykke.

Med "oplysninger" mener vi fakta og andre oplysninger om dig, herunder handlinger foretaget af brugere og ikke-brugere, der interagerer med NewBanking.

Med "indhold" mener vi alt det du deler med NewBanking-tjenester, f.eks. i form af dokumenter.

Med "data", "brugerdata" eller "brugers data" mener vi enhver form for data, herunder en brugers indhold eller oplysninger, som du eller tredjeparter kan hente fra NewBanking med slutbrugerens samtykke eller give til NewBanking via platformen.

Med "applikation" mener vi ethvert program eller website, der bruger eller tilgår platformen, samt alt andet, der modtager eller har modtaget data fra os. Hvis du ikke længere tilgår platformen men ikke har slettet alle data fra os, vil termen applikation være gældende, indtil du sletter dataene.

12. Andet

Denne brugeraftale er en aftale mellem dig og NewBanking ApS. Henvisninger til "os", "vi" og "vores" betyder NewBanking ApS.

Denne brugeraftale udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til NewBanking og erstatter alle tidligere aftaler.

Hvis en del af denne brugeraftale viser sig at være umulig at håndhæve, vil den resterende del fortsat have fuld effekt.

Hvis det ikke lykkes os at håndhæve en del af denne brugeraftale, vil det ikke betragtes som frafald.

Enhver ændring eller ethvert frafald af denne brugeraftale skal være på skrift og underskrevet af os.

Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i denne brugeraftale til andre uden vores samtykke.

Alle vores rettigheder og forpligtelser i denne brugeraftale kan frit overdrages af os i forbindelse med fusion, opkøb eller salg af aktiver samt ved lov eller på anden vis.

Intet i denne brugeraftale må forhindre os i at overholde loven.

Denne brugeraftale giver ikke tredjeparter begunstigede rettigheder.

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

Du skal overholde alle gældende love, når du bruger eller tilgår NewBanking.

Ved at bruge og tilgå NewBanking-tjenester accepterer du, at vi har ret til at indsamle og bruge indholdet og oplysningerne i henhold til privatlivspolitikken, som til enhver tid kan ændres.

For at få adgang til brugeraftalen om rettigheder og ansvar på flere forskellige sprog skal du ændre sprogindstillingen for din NewBanking-session ved at klikke på sproglinket i venstre hjørne af de fleste sider. Hvis brugeraftalen ikke er tilgængelig på det sprog, du vælger, får du vist den engelske version som standard.

Sidst opdateret: 1. Oktober, 2017