Hvad er compliance?

Hvad er compliance - Få svar og tag et uforpligtende tjek

Lad os hjælpe jer med at forstå, “hvad er compliance” og hvorfor jævnlige tjek af dette er vigtigt. Vi foretager uforpligtende undersøgelser og tjek af jeres KYC-processer, hvor vi her kommer med overblik over de indsatser og procedurer, I kan optimere og hvordan.

Hos NewBanking er vi yderst opmærksomme på at behandle jeres data og svar fortroligt og sikkert, så I kan få hjælp til et compliance-tjek med ro i maven. Men lad os introducere NewBanking og vores identitet, såvel som sætte jer ind i, hvad er compliance.

Data Manager and Data Processor illustration

Hvad menes med et compliance-tjek?

Når vi nævner et compliance-tjek, menes der en undersøgelse af, hvorvidt der overholdes regler, lovgivning og retningslinjer i de respektive processer. Dette gælder både processer i jeres relation til kunder såvel som internet.

I samme dur benyttes begrebet KYC-compliance. KYC er i første omgang en forkortelse af Know Your Customer, og dette begreb dækker derfor over at kende til jeres kunders lovgivning og retningslinjer, og hvad I skal være opmærksomme på. Begrebet benyttes i finansielle sammenhænge.

Data Protection Officer illustration

Disse begreber og indsatser er skabt for at kunne sikre kunder mod korruption, hvidvask, svindel og anden misbrug af finansiering.

Formålet med at foretage disse tjek, og have kendskab til hvad er compliance, er at undgå faldgrupper, som i værste fald kan lede til sanktioner, hvis I overskrider lovgivninger, retningslinjer eller andre reglementer.

Hvem er NewBanking?

Vi er en RegTech virksomhed i Danmark, som arbejder med platforme til gavn for sikker håndtering af kundedata.

Hos NewBanking tilbyder vi komplette løsninger gennem software til automatisering af kunder i forbindelse med verificering, tjek, overvågning såvel som risikovurderinger og onboarding-flows, som kan spare jer ressourcer.

Core work activity illustration

Vi bidrager til at spare jer tid på tunge processer, der er essentielle for at undgå brud på lovgivning, regler eller retningslinjer. Med en automatisering eller strømlining af processer og en dybdegående forståelse af “hvad er compliance”, kan vi sikre jer, at hverdagen bliver nemmere og overskuelig for både jer og jeres kunder.

Brug derfor tiden fornuftigt på andre processer og effektivisér jeres indsatser samtidig med, at I sikrer, at jeres udveksling af data foregår sikkert og fortroligt.

Book en demo