Hvad er PEP (Politisk Eksponeret Person)?

PEPer, eller Politisk Eksponerede Personer, er individer, der er involveret i politik eller besidder en højtstående stilling i staten.

Hvis jeres virksomhed er underlagt hvidvaskloven, så er det vigtigt at kunne afgøre, om I er involveret med PEPer, da disse er associeret med en højere risiko for hvidvask og finansiering af terror.

På denne side går vi i dybden med:

  • Hvad er en PEP (Politisk Eksponeret Person)?
  • Hvordan er en PEP-liste?
  • Hvad skal man gøre som virksomhed, hvis en kunde er en PEP?
  • Hvordan NewBanking kan hjælpe virksomheder at udføre sikker og automatiseret PEP-screeninger.
PEP image 1

Hvad er en PEP?

En PEP (Politisk Eksponeret Person) er en fysisk person, der har et højtstående job i staten eller en politisk position. Det er altså en person, der besidder en vis form for politisk og institutionel magt.

På grund af denne magt anses de for at udgøre en høj risiko i forhold til hvidvask, afpresning, bestikkelse og andre typer af korruption – både frivilligt og ufrivilligt. Også ægtefæller, familie og tætte samarbejdspartnere betragtes som PEPer, da deres relation kan udnyttes af kriminelle til at lægge pres på personen i det magtfulde erhverv.

Politically Exposed Persons illustration

PEPer er blandt andet:

Hvidvaskloven kræver, at virksomheder omfattet af loven er opmærksomme på, om deres kunder er PEPer og derfor udgør en øget risiko.

Det kan dog være svært for virksomheder selv at skulle vurdere, hvorvidt en nuværende eller potentiel kunde er en PEP. Derfor har myndigheder i EU udarbejdet lister over nuværende og tidligere PEPer, de såkaldte PEP-lister.

Hvad er en PEP-liste?

En PEP-liste er en opgørelse over nuværende og tidligere personer, der er klassificeret af EU som en politisk eksponeret person.

PEP-listerne eksisterer for at gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, hvorvidt deres kunder er omfattet af denne skærpende omstændighed. Hver europæiske myndighed har sin egen PEP-liste. I Danmark er det Finanstilsynet, der opretholder og vedligeholder denne liste.

PEP lists illustration

Det er vigtigt at understrege, at listerne ikke betragtes som fyldestgørende. Det er altså muligt, at en person kan betragtes som en PEP, selvom de ikke optræder på listen eller endnu ikke er blevet tilføjet.

At PEP-lister kan være ufuldkomne – samt at ægtefæller, tætte samarbejdspartnere m.m. også betragtes som PEPer – gør det vanskeligt for virksomheder at overholde kravet om PEP uden at tilgå eksterne datakilder, der har specialiseret sig i at opretholde opdaterede lister med alle personer, der er omfattet af den gældende PEP-definition.

Netop dette kan en platform som NewBanking Identity bidrage med. Med vores AML-løsning kan I hurtigt og let foretage sikkerhedstjek af kunder og screene mod en række PEP-lister – både i Danmark og resten af EU.

Hvad skal man gøre som virksomhed, hvis en kunde er en PEP?

Hvis I involverer jer med en kunde, der identificeres som PEP, betyder det, at I skal lave en skærpet kundekendskabsprocedure og føre større kontrol med deres forretning.

Hvordan I foretager denne kundekendskabsprocedure kan du læse mere om i vores artikel om KYC (Know Your Customer).

Selve kontrollen kan blandt andet indebære, at I gennemgår deres økonomiske transaktioner mere nøje og vurderer jeres forretningsforhold løbende i relation til kundens nuværende risikovurdering.

platform business account

NewBanking Identity gør det let at lave sikkerhedstjek og krydsreferere med PEP-lister

Med NewBankings platform kan I let føre kontrol med jeres kunders identitet og krydsreferere dem med de kendte PEP-lister.

Ydermere sørger vores platform for, at kunders persondata håndteres forsvarligt og i overensstemmelse med GDPR og Databeskyttelsesloven.