Informationssikkerhed - Beskyt virksomhedens data rigtigt

Overordnet omhandler informationssikkerhed korrekt beskyttelse af en virksomheds data, herunder både kundedata, personoplysninger og finansiering. Det er vigtigt at håndtere persondata korrekt i henhold til persondataforordningen. Brud på denne kan medføre store sanktioner.

Det er essentielt at sikre følsomme oplysninger for misbrug eller anden læk af information. Hos NewBanking har vi udviklet en software og en digital data-styringsplatform, som automatiserer og overholder retningslinjer, regler og lovgivning, så I undgår hvidvask eller brud på GDPR.

account data

Vi kan bidrage med risikovurderinger, undersøge jeres KYC-status og udpege kritiske punkter samt mulige optimeringsmuligheder for dette. Vores admin redskab, NewBanking Identity, er med til digitalt at verificere, overvåge og tjekke kunder såvel som foretage indberetninger til tilsynsmyndigheder og risikovurderinger.

Bliv klogere på, hvad GDPR er på vores side og yderlig om informationssikkerhed på GDPR.dk.

Frigør ressourcer i jeres virksomhed

Ved hjælp fra en platform som NewBanking Identity, kan I frigøre ressourcer, da I undgår at bruge tid og personale på håndtering af informationssikkerhed i jeres virksomhed, og kan bruge jeres tid på mere effektive og givende områder for netop jeres branche.

Vi kan ligeledes hjælpe jer med et digitalt onboarding-flow, som gør, at I nemt og sikkert kan udveksle data på tværs - sikkert og beskyttet. Det nedjusterer de manuelle fejl, som ofte sker i forbindelse med informationssikkerhed.

I denne forbindelse kan vi skræddersy præcis den platform og de datakilder, som er nødvendige og essentielle for jeres kundetype. Denne platform kan integreres direkte på jeres hjemmeside, så brugeroplevelsen for jeres kunder forbedres og optimeres.

onboarding stone jump

Meget mere en kontrol af informationssikkerhed

Hos NewBanking sætter vi pris på at kunne tilbyde en komplet løsning, som bistår jer med hjælp i alt fra ovennævnte informationssikkerhed, men I kan desuden få hjælp til compliance-tjek, såvel som indsigter i hvidvask og håndtering i denne form for sager.

Vi er en sparringspartner på alt, hvad der indebærer håndtering af personoplysninger, kundedata og beskyttet udveksling af selvsamme. I kan læse meget mere om vores priser for jeres branche og jeres behov for datahåndtering.

Vi samarbejder med alt fra små virksomheder uden KYC-administration og til store virksomheder med større brug for sparring og ekstra systemintegrationer. Kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres behov og muligheder.

Book en demo