DPO - Hvad er en databeskyttelsesrådgiver og datasikkerhed?

Få indsigt i hvad er en DPO, og hvad denne databskyttelsesrådgiver kan hjælpe din virksomhed med, i forbindelse med datasikkerhed og GDPR. Hos NewBanking kan vi bistå med rådgivning og en digital data-styringsplatform, som automatiserer processer med persondata og hvidvask.

data protection image

Hvad er en DPO?

Hvad er en DPO? Denne term er en forkortelse af det engelske, Data Protection Officer, som også på dansk er oversat til en databeskyttelsesrådgiver. Denne person eller virksomhed varetager opgaver, som kontroller af datasikkerhed, i en virksomhed. Det indebærer, om persondataforordningen og GDPR overholdes.

Offentlige myndigheder og organer skal have en DPO, Data Protection Officer, som varetager disse opgaver. Denne databeskyttelsesrådgiver skal desuden rådgive den dataansvarlige i det specifikke organ. Det er lovpligtigt for disse myndigheder og organer at have udpeget en data protection officer, hvilket også kan være tilfældet for flere virksomheder.

data processing law management illustration

Du kan læse meget mere om GDPR, persondataloven, databeskyttelsesloven og forskellen på disse i vores artikler her på siden. Hvor og hvor længe må en virksomhed opbevare persondata? Hvem er omfattet af persondataforordningen? Dette er spørgsmål, som en DPO, databeskyttelsesrådgiver kan hjælpe med svar på.

En Data Protection Officer vil ofte fungere som bindeled mellem Datatilsynet og den dataansvarlige i virksomheden. Desuden skal en virksomheds tilknyttede DPO være uafhængig og ekstern, og vedkommende må ikke modtage instruktioner om udvalget af opgaver.

Hvordan arbejder NewBanking med datasikkerhed?

Hos NewBanking kan vi hjælpe jer med at foretage sikker overførsel af information til og fra kunder, samt et software system, der kan fungere som et adminredskab for både: verificering, tjek og overvågning af nuværende og kommende kunder, såvel som en skræddersyet risikovurdering.

Dette system, NewBanking Identity, hjælper jer og jeres DPO med at kontrollere og håndtere data korrekt, og dette system og automatisering af datahåndtering sikrer jer overholdelse af GDPR, så I undgår sanktioner, i form af bøder eller lignende.

Vi har ISO 27001 certifikat, som GDPR og AML compliant, hvilket indebærer, at vi er internationalt godkendt og certificerede inden for informationssikkerhed og håndtering af data.

account data illustration

Administér dine data sikkert med en DPO, databeskyttelsesrådgiver

Det er essentielt at arbejde korrekt med data, da der kan vente større sanktioner ved overtrædelse af blandt andet GDPR, persondataforordningen. Med et automatiseret system, kan I ikke blot frigive ressourcer fra semi-manuelle processer, men I sikrer også kontrol og mindsker risici.

En Data Protection Officer vil, gennem rådgivning til en virksomheds datasikkerhed, se nærmere på håndteringen og vejlede ansatte i det omfang, der mangler potentiel viden om datasikkerhed, GDPR og udveksling af data med kunder eller klienter.

gdpr dpo illustration

Denne rådgiver kan derfor også vejlede i eller anbefale nyttige programmer eller IT-systemer, som kan være relevante for opretholdelsen af datasikkerheden.

Lad os bidrage med at gøre jeres klienthåndtering transparent og sikker, så alle processer foregår under lovlige omstændigheder. Kontakt os pr. mail: contact@newbanking.com eller gennem vores kontaktformular.

Book en demo